boekhouding salaris overige informatie contact nieuws home
Unit 4 Agresso
King
Microloon
Links
Downloads

Across een loon en boekhoud-programma in 1:

Voor een minimale prijs is simple software er in geslaagd een loon- en boekhoudpakket in 1 te leveren.

De prijzen van Across:

 • versie voor één administratie is € 175 per jaar
 • versie voor meerdere administraties kost € 250 per jaar 
 • voor een netwerkversie wordt € 99 toeslag berekend;
 • een extra installatie kost € 33;
 • alle bedragen in euro en exclusief btw, prijswijzigingen onder voorbehoud.

Informatie aanvragen: contact formulier
Alle Prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud

  Het pakket ACROSS laat zich als volgt beschrijven:
 • ACROSS kent geen afzonderlijke uitbreidingsmodules, alle modules zijn standaard;
 • ACROSS is volledig menugestuurd. Mede door de eenvoudige bediening en de consequente structuur is het programma zeer gebruiksvriendelijk;
 • ACROSS heeft overal in het programma contextgevoelige helpschermen;
 • ACROSS biedt tal van handige extra's: zo installeert het zichzelf, kent het een eigen back-up voorziening, print het desgewenst meerdere handleidingen, maakt het adresetiketten en biedt het een uitgebreid personeels informatie systeem en een complete ziekteverzuim registratie;
 • ACROSS wordt steeds aangepast aan de laatste wettelijke eisen;
 • Een gebruiker van ACROSS heeft steeds recht op gratis onbeperkte telefonische support.
  Een greep uit de vele standaard loonmogelijkheden van ACROSS:
 • verloning per jaar, kwartaal, maand, vierweken, week, dag en/of uur;
 • diverse vrij te benoemen loonbestanddelen;
 • loonberekeningen bruto-netto, netto-bruto, proforma en/of op kostprijsbasis;
 • bouw, schilders, VFM, artiesten, tijd-voor-tijd;
 • witte, groene en/of afwijkende tabel;
 • bankbetaling, jaaropgaven, aangifte, melding dienstverband zowel op papier als diskette en/of via modem;
  De loonuitvoer van ACROSS bestaat onder meer uit:
 • salarisstroken op blanco en/of voorbedrukt papier (grotendeels vrij indeelbaar);
 • aangifte LB-SVW, verzamelloonstaat;
 • journaalpost (eventueel per afdeling, locatie, werknemer of andere criteria);
 • jaaropgaven, loonstaten, kostenoverzichten, bankgirobetaalopdracht;
 • via lijstgenerator vrij samen te stellen en ook te exporteren overzichten.
  Een greep uit de vele standaard boekmogelijkheden van ACROSS:
 • grootboek, dagboeken, debiteuren en crediteuren;
 • artikelen, vreemde valuta, budgetten;
 • faktureren (in verschillende talen);
 • kostenplaatsen en vaste activa.
  De boekuitvoer van ACROSS bestaat onder meer uit:
 • dagboeken, grootboek, saldibalans, balans en resultatenrekening, aangifte btw;
 • debiteuren en crediteuren: overzichten van openstaande posten, ouderdom, betaaladvies en liquiditeit;
 • fakturen en aanmaningen;
 • artikelen: voorraadverlooplijst, voorraadlijst, inkoop- en verkoopadvieslijst.